Auto Follower Twitter November 2012 [Bomb Follower]


Untuk IDS : http://pastebin.com/hmJ0ybfk

Caranya gampang !!
- Untuk KOLOM Pertama masukan IDSnya 
- Untuk KOLOM Kedua masukin ID Twitter anda
- Klik FOLLOW

0 comments:

Post a Comment